Generalforsamlinger

Generalforsamling 2020

Generalforsamling den 21. januar 2020 kl. 19.00

Kultunariet, Søndergade 12, 4690 Haslev

Dagsorden

 1. Valg af dirigent. Og eventuelt stemmetællere.
 2. Bestyrelsens/formandens beretning.
 3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab.
  (evt. forelæggelse af næste års budget).
 4. Indkomne forslag.
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter
  Valg af op til 2 revisorer og op til 1 revisorsuppleant.
  Evt. valg/nedsættelse af udvalg.
 7. Eventuelt.