Avisudklip 2020

Underskrift Toender 2020-05-28

Den 18. maj 2020 gør Lars Folmann status over borgeres retsstilling, der bor udenfor udpegede kloakoplande

 

Nyd sommeren og afvent politiets efterforskning