- for miljø og mennesker

Bestyrelsen anker

Formand
Mogens Thomsen 

formand@fairspildevand.dk
Tlf. 2011 2331

Næstformand
Ole Christiansen

dalsagergaardlandbrug@city.dk
40852204

Sekretær 
Malene Snedgaard 

Mls@storgaarden.dk
60561510

Webmaster
Jens Kristian Andersen

jka@kfumscout.dk

4222 2472

Kasserer
Jørn Rasmussen

bogholder@fairspildevand.dk
22797113