Generalforsamling 2020

Posted on

Generalforsamling den 21. januar 2020 kl. 19.00

Kultunariet, Søndergade 12, 4690 Haslev

Dagsorden

 1. Valg af dirigent. Og eventuelt stemmetællere.
 2. Bestyrelsens/formandens beretning.
 3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab.
  (evt. forelæggelse af næste års budget).
 4. Indkomne forslag.
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter
  Valg af op til 2 revisorer og op til 1 revisorsuppleant.
  Evt. valg/nedsættelse af udvalg.
 7. Eventuelt.

Generalforsamling 2019

Posted on

Generalforsamling er den 29. januar 2019 kl. 19.00

Kultunariet, Søndergade 12, 4690 Haslev

Dagsorden
 1. Valg af dirigent. Og eventuelt stemmetællere.
 2. Bestyrelsens/formandens beretning.
 3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab.
  (evt. forelæggelse af næste års budget).
 4. Indkomne forslag.
 5. Fastsættelses af kontingent
 6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter
  Valg af op til 2 revisorer og op til 1 revisorsuppleant.
  Evt. valg/nedsættelse af udvalg.
 7. Eventuelt.