Generalforsamling 2021 og covid-19

Posted on
Den ordinære generalforsamling skal ifølge vores vedtægter afholdes hvert år i januar måned.
Men i forbindelse med COVID-19 har myndighederne begrænset forsamlinger til max. 10 personer frem til den 28. februar.
Vi ser derfor os nødsaget til at udsætte generalforsamlingen uden for nuværende at fastsætte en præcis dato.
Men vi håber det kan blive i marts måned.