Generalforsamling 2021

Posted on

Mandag den 31. maj 2021 kl. 19:30

Generalforsamlingen bliver i år afholdt digitalt grundet corona-restriktionerne.
Forinden generalforsamlingen afholdes vil du modtage et link tilsendt din mailadresse.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og evt. stemmetællere
 2. Bestyrelsens/formandens beretning
 3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Fastsættelses af kontingent
 6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter
  Valg af op til 2 revisorer og op til 1 revisorsuppleant
  Evt. valg/nedsættelse af udvalg
 7. Eventuelt.

Forslag til behandling under dagsordenens punkt 4 skal ved navns underskrift tilstilles formanden senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Kun medlemmer kan stille forslag.

Vedr. forsinket generalforsamling:
Hvis ikke nogen har hørt om det, har vi fået en virus til landet som påfører alle en masse besvær og vi må ikke mødes i større forsamlinger.
Dette problem er nu løst ved, at vi har fået en professionel på området, nemlig thranemedia.dk ved Jeppe Søe til at være tovholder.
Dette link klikker du på, hvorefter du får adgang til generalforsamlingen via din PC eller mobiltelefon.

Det er ikke det optimale i forhold til en normal fysisk generalforsamling, men måske en service til alle vores medlemmer der bor vest for Storebælt, da generalforsamlingerne hidtil har været afholdt i Haslev på Midtsjælland.
Da vi er en landsdækkende forening, kan det være, vi tyr til denne løsning oftere i forskellige sammenhænge.

Generalforsamling 2021 og covid-19

Posted on
Den ordinære generalforsamling skal ifølge vores vedtægter afholdes hvert år i januar måned.
Men i forbindelse med COVID-19 har myndighederne begrænset forsamlinger til max. 10 personer frem til den 28. februar.
Vi ser derfor os nødsaget til at udsætte generalforsamlingen uden for nuværende at fastsætte en præcis dato.
Men vi håber det kan blive i marts måned.