Borgere i Tønder siger fra

Posted on

MOGENS THOMSEN, NÆSTFORMAND I FAIR SPILDEVAND,
INDSAMLER UNDERSKRIFTER MOD ØGET RENSNING AF
SPILDEVANDET FRA BEBYGGELSER I DET ÅBNE LAND. ALLE
SKRIVER UNDER, FORTÆLLER HAN. 

Mogens Thomsen vil ikke kaste mange penge efter bedre
spildevandsrensning, hvis ikke kommunen kan dokumentere, at
rensningen gør en væsentlig forskel. Han har iværksat en
underskriftindsamling – indtil videre har alle skrevet under
.

Mogens Thomsen samler underskrifter i Sønderjylland

Pressemeddelelse efter spildevands-dom:

Posted on

Fair Spildevand vil holde kommuner op på lovkrav

Fair Spildevand er skuffet over afgørelse i Landsretten den 29. oktober 2019 – men understreger, at påståede miljøproblemer stadig skal dokumenteres

I foreningen Fair Spildevand bekæmper vi krav om nyttesløs spildevandsrensning samt tvangs-kloakeringer i det åbne land og har ikke tænkt os at stoppe kampen her.

Men man kan ikke være andet end skuffet over udfaldet i Landsretten, især fordi præmisserne for dommen åbenlyst bygger på en hel del faktuelle fejl og misforståelser – og man henviser bl.a. til en højesteretsafgørelse, der omhandler en helt anden problemstilling.

Vi går i tænkeboks og overvejer, om vi via Procesbevillingsnævnet skal forsøge at få sagen til Højesteret.

Under alle omstændigheder forlanger vi fortsat en både saglig og faglig korrekt vurdering, sådan som lovgivningen foreskriver. Nu må politikerne på banen, så vi kan slippe for de både uretfærdige og ineffektive restriktioner, der gør os hver især fattigere men i hvert fald ikke miljøet bedre.

Vores medlem Ole Christiansen, som er den ene sagsøgte, ærgrer sig over, at det juridiske system har taget det administrative systems ord for gode varer:
”Man har åbenbart valgt ikke at lytte til borgerne i det åbne land. Det er ikke rimeligt at pådutte husejere dyre restriktioner uden at kunne dokumentere, hvad der foregår”.

Adskillige tusind husstande risikerer at lide under visse kommuners heksejagt på borgerne i det åbne land.
Ifølge loven skal kommunerne foretage en konkret vurdering samt afdække, hvor det pågældende spildevand render hen.
Heldigvis har man taget handsken op visse steder – blandt andet i Faxe – ved at anvende sporstof-analyser i forsøget på at følge udledningerne. Alt andet er også unfair.

Vi finder os simpelthen ikke i, at kommuner landet over pålægger borgerne renseløsninger til langt over 100.000 kr., når kommunen ikke kan dokumentere, at der udledes noget fra den pågældende matrikel til vandløbet.

Fair Spildevand vil hjælpe DANVA

Posted on

I artiklen er der en tabel hvor 24 målinger fra renseanlæg fra landene omkring Østersøen er sorteret efter N/P forholdet.

Nogle vil nok studse over det relative høje N indhold i andre landes målinger. Men det er nok mere det lave fosfor (P) indhold der får kvælstofindholdet (N) til at se drabeligt ud.
Men det ekstra kvælstof “fordamper” i havet ved denitrifikation. Om ikke andet, så adskiller vi os igen i opfattelsen af kvælstofs betydning i det marine miljø.

Dette citat er ikke fremhævet, men det gør jeg så her, de det også er vigtigt til forståelse af vores nuværende problemer og konflikter befolkningsgrupper imellem.
Der er sket en intellektuel nedsmeltning på vore universiteter på det her område over flere årtier, som har mange forklaringer. Det har medført at majoriteten af befolkningen, politikere og toneangivende medier har følt sig kaldet til at udskamme de erhverv, der lever af og med naturen”.

Fair Spildevand: ”Slagelse-modellen” er død

Posted on

Slagelse kommune, som ellers ville gå foran i kampen for konkrete målinger af spildevands påvirkning i vandløbene, har på baggrund af en ny rapport fra Orbicon vedtaget en model, hvor ejendomme i en 750 meters grænse til såkaldte røde vandløb nu står til påbud. Bestyrelsesmedlem i Fair Spildevand, Peter Kiær, frygter at forslaget om konkrete målinger er blevet erstattet af en ny ”skrivebordsmodel”, der gør det nemt for kommunen at administrere, men ødelægger retssikkerheden for borgerne. (mere…)

Har forvaltningen overtaget magten i Tønder

Posted on

Mogens Lund Thomsen skriver den 9/5-2017

Har politikerne i Tønder overhovedet noget at skulle have sagt – eller har
forvaltningen overtaget magten?

 

Teknisk forvaltning fortsætter med at fastholde deres påbud om bedre spildevandsrensning i det åbne land
med store økonomiske konsekvenser for de berørte borgere.
(mere…)

Advarsel til borgere i Tønder

Posted on

Du er også ramt af et påbud om bedre spildevandsrensning fra Tønder Kommune.

Og synes du, det er helt urimeligt?

Så fortvivl ikke. Faktisk er vi mange rundt om i Danmarks åbne land, der siger stop til vanviddet.

Og derfor har vi dannet en forening – Fair Spildevand.

Ideen er, at vi står stærkest sammen. Både over for politikerne og medierne.

Men fordelene er mange. Blandt andet giver det høringsret i spildevandssager.

Foreningen blev stiftet den 11. januar 2017 og der kan læses mere på www.fairspildevand.dk og på facebook.

Email:  kontakt@fairspildevand

Eller kontakt Mogens Thomsen, Løgumkloster på tlf. 20112331 eller

Email:  btmt@live.dk