Det moderne samfunds næringsstofkredsløb er brudt

Posted on

I landbruget har man lært at genbruge de næringsstoffer der dannes undervejs i produktionen.

Med andre ord, bliver afføring til gylle, der igen bliver til næring på marken.
Selv om denne proces ikke er fuldstændig eller problemfri, er den dog det moderne samfunds håndtering af samme kredsløb langt overlegen.

Derfor siger Fair Spildevand:
“Vi har ikke spildevand, men vand med næringsstoffer”.

Fra growz.dk er nedenstående sakset.

Overløb år 2014 til 2019 pr kommune mv.

Posted on
Mange opgørelser over overløb mv og 1 time og 39 min. udvalgsmøde:
En oversigt over, hvor der udledes helt eller delvist urenset spildevand fordelt på kommuner år:

Kloaknettet beslaglægger 70 % af alle omkostninger

Posted on

Danvas årsrapport 2017 afslører at over 2/3 af de samlede omkostninger går til kloak-transportnettet.

Det indikerer at man fremadrettet skal fokusere mere på decentrale løsninger, hvilket også er mere i overensstemmelse med cirkulær økonomi.

Af den samlede udgift til den kommunale spildevandsrensning går:

  • 70 pct. til transportnettet
  • 22 pct. til rensningen
  • 8 pct. til administration
    (kilde DANVA 2017)

Se detaljer i Udtræk fra årsrapporten Vand i Tal 2017

Hvad DANVA mener om god selskabsledelse

DANVA er en forkortelse af Dansk Vand- og Spildevandsforening