- for miljø og mennesker

Container til mediefiler

½ times snak med Miljøstyrelsen v/Isabelle Navarro Vinten den 1/12-2020

Peder Østergaard Have svarer på spørgsmål om N-krav fra vandrammedirektiv 10/3-2022. Vandrammedirektivet siger intet om krav til kvælstofindsat. Det er Danmark der sender tal til EU om hvad vi har som målsætning af kvælstofreduktion, som de så holder os op på at vi overholder. Hør svaret: