- for miljø og mennesker

Myndigheder - beskeder til

Er der lovhjemmel bag vandområdeplanerne

Er der lovhjemmel bag vandområdeplanerne 2022-06-24

  1. Svar hertil: Folketingsspørgsmål 1173 stillet af NB
  2. VandrammeDIREKTIV 2000-60-EF – kopi Gule markeringer
  3. Nitratdirektivet 91-676 med gule markeringer

KODEX VII trim

Mail til departementschef Christan Vind 2202-09-02

Gmail – fra Christian Vind – Svar på din henvendelse af 2. september 2022 (MIM Id nr._ 280691)

  1. Brev fra konstitueret departementschef Christian Vind – Svar på din henvendelse af 2. september 2022 4 bilag hertil:
  2. Brev fra Miljø- og Fødevareministeriet sendt d. 6. december 2018
  3. Svar på henvendelse sendt 11. februar 2020 vedr. Blåt Fremdriftsforum
  4. Brev fra Miljøministeriet sendt 24. august 2022
  5. Besvarelse af alm. del. spørgsmål 1173

Sideløbende har Miljøministeriet ved Fuldmægtig Suraya Ali Nagi svaret på det samme spørgsmål af 20. juni 2022, der var sendt direkte til Fødevareministeriet og efterfølgende sendt videre til Miljøministeriet

Brev fra Miljøministeriet – Svar på henvendelse af 20. juni 2022

25. august 2022 Fair Spildevand til Miljøministeriet
Kære Suraya Ali Nagi

Mange tak for svar.

Vi spørger

I spørger konkret ind til, hvilke love og direktiver, der underbygger, at Danmark skal holde regnskab med den totale mængde kvælstof, der udledes til vandmiljøet.

Du skriver

Ved vurdering af miljøpåvirkningen af f.eks. marine vandområder er det vigtigt at se på mængden af kvælstof, der samlet transporteres til vandområderne over tid, f.eks. en måned eller et år.

Kan du også henvise til hvor i Vandramme – eller Nitratdirektivet det nærmere er beskrevet at der skal holdes regnskab med totale mængder kvælstof.
Kan du henvise til noget fagligt materiale der underbygger at det er vigtigt at holde regnskab med den totale mængde kvælstof der udledes fra dansk landområde.
På forhånd tak

Brev fra Miljøministeriet – Svar på din opfølgende henvendelse af 25. august 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply