Myndigheder - beskeder fra

Esben Lunde Larsen overrasket over kommunernes håndtering af spildevand

Af Peter Kiær, bestyrelsesmedlem og næstformand i Fair Spildevand

Jeg mødtes med miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen fredag den 31. marts 2017 kl 17.

Miljø- og fødevareministeren var overrasket over den hårdhændede behandling kommunerne giver borgerne i det åbne land.

Det kom bag på ministeren, at kommunerne ser stort på reglerne, bl.a. miljøbeskyttelseslovens § 30 og spildevandsbekendtgørelsens § 35, nogle regler, der stiller betingelser for, hvornår og hvordan myndighederne kan gribe ind i forhold til spildevandsrensning.

Jeg fortalte at kommunernes håndtering af spildevand i det åbne land, mest af alt virker som retsløse tilstande. Kommunernes dokumentation og undersøgelser er yderst begrænsede. Jeg spurgte ministeren, om han kunne gøre noget, da indgrebene rammer uskyldige mennesker uden de store økonomiske midler.

Ministeren fik at vide, at der skal en helt anden indfaldsvinkel til. Sagerne skal sættes på pause øjeblikkeligt fordi:

1. Der er nedsat vandråd i Danmark der arbejder på, hvilke vandløb der skal trækkes helt ud af vandplanerne. Mange vandløb er ikke undersøgt tilstrækkeligt, før der gives påbud.

2. Der skal udarbejdes en dybdegående vejledning der bl.a tager stilling til, hvornår der bør ske et indgreb, samt stillingtagen til proportionale og billige renseløsninger (hvor udgangspunktet er almindelig nedsivning). Retssikkerheden og kommunernes krav om dokumentation bør ligeledes detaljeret fremgå.

3. Klageadgang eller rimelig domstolsproces skal muliggøres for de mennesker, der får et spildevandspåbud.

Det kan blive nødvendigt med en retssag
Ministeren fik også at vide, at vi ville gå rettens vej for at kæmpe vores kamp. Der er mange beboelser i det åbne land, der allerede har gennemført spildevandsrensning. Her har vi med mennesker at gøre, der hver især har betalt i størrelsesorden 100.000 kroner pr. ejendom uden nogen grund. Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen lyttede til, hvad der blev sagt, og var rystet over kommunernes håndtering af spildevand. Han syntes, at kommunerne burde sættes på plads og ville gerne hjælpe. Problemet er imidlertid, at kommunerne har ansvaret på spildevandsområdet i landet, men han var parat til at hjælpe med at forklare kommunerne, hvad deres ansvar er på området . Ministeren forslog derudover, at vi klager til statsforvaltningerne i hele Danmark. Jeg tog derfra med en fornemmelse af, at vi bliver lyttet til, men at det kan gå hen og blive en lang kamp før vi vinder.

Bestyrelsesmedlem og næstformand i Fair Spildevand
Peter Kiær