Myndigheder - beskeder tilPressen

Fair Spildevand opfordrer medlemmer til at klage til Ombudsmanden

Folketingets Ombudsmand har nu for anden gang udsat sagsbehandlingen af den kollektive klage som bestyrelsesmedlem i Fair Spildevand, Lars Folmann indgav allerede i november 2016. Derfor har Lars Folmann den 10. maj, udsendt en mail til medlemmerne, hvori han opfordrer alle til at skrive direkte til Ombudsmanden.

Hundredvis af helt almindelige borgere har de senere år fået påbud fra deres kommune om at implementere dyre rensningsløsninger på deres spildevand, mens kommunerne hverken har undersøgt forureningsgraden af vandet, eller om løsningerne vil have den ønskede effekt på længere sigt. Derfor har Lars Folmann fra foreningen Fair Spildevand indgivet en kollektiv klage til folketingets Ombudsmand på vegne af 700 borgere alene i Faxe kommune, som alle har fået samme sagsbehandling. Ombudsmanden har nu været ude og meddele at behandlingen af klagerne er udsat igen til ultimo august 2017.

Sagsbehandling syltet for anden gang
Det er nu anden gang at sagen bliver udsat, og Lars Folmann mener at Ombudsmanden nedprioriterer deres klage til fordel for sager, som er mindre kontroversielle og kan stille Ombudsmanden selv i et mere positivt lys. I mailen af 10. maj skriver han:

”Vi kan i dagspressen konstatere, at Ombudsmanden af egen drift er gået ind i “nemme” sager, som ganske risikofrit og uden større kontrovers kan give en masse positiv omtale af hans institution. ”

Politianmeldelse hængende over hovedet
I mellemtiden svæver de borgere, som har modtaget påbud, i uvished om, hvorvidt de vil blive politianmeldt, hvis de ikke retter sig efter kommunens krav om forbedret rensning af spildevand. Hertil udtaler Lars Folmann:

”Vi mener ikke at denne prioritering er korrekt, set i lyset af de mange politianmeldelser der truende hænger over hovedet på os alle, og vi anmoder derfor om, at alle vores medlemmer sender en klage til Ombudsmanden, hvor vi hver især giver til kende, at vi ikke er tilfredse med den sagsbehandling og dokumentation, vi har fået i forbindelse med vores påbud om forbedret rensning af spildevand. ”

Fair spildevand opfordrer alle medlemmer til at sende en klage til Ombudsmanden. Den kan sendes til: post@ombudsmanden.dk

Foreningen Fair Spildevand
Fair Spildevand er en landsdækkende forening, der blev stiftet 5. januar 2017. Foreningen arbejder på at oplyse og værne om natur og miljø, og samtidig bevare retten til at udlede renset husspildevand i det åbne land under anvendelse af metoder, der er anerkendte og som samtidigt er mindst indgribende overfor borgeren.

Læs mere om foreningen og deltag i debatten i den officielle facebookgruppe Fair Spildevand.

Foreningen kan kontaktes på: kontakt@fairspildevand.dk