Myndigheder - beskeder fraPressen

Fair Spildevand: ”Slagelse-modellen” er død

Slagelse kommune, som ellers ville gå foran i kampen for konkrete målinger af spildevands påvirkning i vandløbene, har på baggrund af en ny rapport fra Orbicon vedtaget en model, hvor ejendomme i en 750 meters grænse til såkaldte røde vandløb nu står til påbud. Bestyrelsesmedlem i Fair Spildevand, Peter Kiær, frygter at forslaget om konkrete målinger er blevet erstattet af en ny ”skrivebordsmodel”, der gør det nemt for kommunen at administrere, men ødelægger retssikkerheden for borgerne.

Slagelse kommunes udvalg for Erhverv, Plan og Miljø med Villum Christensen (LA) i spidsen har som den eneste kommune i landet ville vurdere nødvendigheden af spildevandsløsninger ved hjælp af konkrete vurderinger af ejendommene, og ikke via de massepåbud som er udstukket fra kommunen. Men på baggrund af en ny rapport fra Orbicon har et flertal i udvalget vedtaget en ny model hvor i alt 630 ejendomme i Slagelse kommune, der ligger i en 750 meters zone fra røde vandløb, står til at modtage påbud om anskaffelse af en ny spildevandsløsning. En omkostning der nemt kan løbe op imod 100 tusind kroner for den enkelte berørte husejer.

”Hvis Slagelse kommune dropper at foretage de konkrete vurderinger af ejendommene, som de er forpligtet til ifølge loven, til fordel for en 750 meters grænse model som Orbicon har anbefalet, så er de berørte borgere i Slagelse jo blevet holdt for nar”, udtaler Peter Kiær.

Andre kommuner kan følge trop
I Fair Spildevand er man bekymret for, om andre kommuner ser Orbicon rapporten som en mulighed for at få lavet deres egen model, hvilket vil resultere i mange forskellige måder at behandle sagerne på, uden at den enkelte borger kan gennemskue reglerne.

”Spørgsmålet er nu om de andre kommuner følger trop ved at bestille konsulentvirksomheder til at anbefale en model af en slags, eller ligefrem anvender rapporten overfor de øvrige kommuner i samme retskreds. Udviklingen bliver i hvert fald mere og mere kaotisk rundt om i landet. Sagen er at kommuner ser stort på lovgivningen der ellers beskytter borgerne mod denne form for indgreb”, mener Peter Kiær.

Vent på en dommerkendelse
Inden andre kommuner i landet bestiller den ene konsulentrapport efter den anden, så vil Peter Kiær fra Fair Spildevand opfordre dem til at afvente nogle af de retssager, der for øjeblikket kører mellem borgere og kommuner, og derefter se på om kommunerne handler rigtigt ifølge loven.

”I Fair Spildevand opfordrer vi på det kraftigste kommunerne til at stoppe med at udstikke flere påbud, og finde på flere hovsa-modeller som i Slagelse, og i stedet afvente nogle af de afgørelser der er på vej ved domstolene. Først derefter kan man tage stilling til, hvem der har loven på sin side”.

Landsforeningen Fair Spildevand
Ifølge spildevandsbekendtgørelse og miljøbeskyttelsesloven er det kommunalbestyrelsen pligt at lave en konkret undersøgelse hos de berørte borgere inden man sender påbud ud. Dette er ikke sket, og derfor er Landsforeningen Fair Spildevand opstået, for at hjælpe borgere der er blevet uretfærdigt behandlet.

Fair Spildevand blev stiftet 5. januar 2017. Læs mere om foreningen i den officielle facebookgruppe Fair Spildevand.
Foreningen kan kontaktes på: kontakt@fairspildevand.dk

Pressekontakt
Peter Kiær, bestyrelsesmedlem i Fair Spildevand
Mail: pki@storgaarden.dk