Retssager

Frikendelse i spildevandssag ved retten i Roskilde

Ole Christiansen er i dag blevet frikendt ved retten og skal derfor ikke opfylde Roskilde Kommunes påbud om forbedret spildevandsrensning. Det er for tidligt at sige noget om dommens rækkevidde, men det ligger helt fast, at det betaler sig at kæmpe imod ulovlige påbud fra myndighedernes side. Det vides endnu ikke om dommen ankes af anklagemyndigheden.

Det er en storsmilende Ole Christiansen, der netop har modtaget dommen, og udtaler som det første: ”Jeg har nu rettens ord for, at jeg ikke skal opfylde påbuddet”, og fortsætter: ”Min første indskydelse er, at uanset hvad der er op og ned i denne sag, så skal kommunerne altså dokumentere, at man udleder, gæt og gisninger er ikke nok”.

Der har endnu ikke været tid til at nærlæse dommen, men talsmand for Fair Spildevand Peter Kiær udtaler: ”Jeg er fuld af beundring overfor Ole, fordi han tager kampen, møder velforberedt op i retten – og retten kvitterer med en frikendelse”. Peter Kiær, som selv var til stede under retsmødet, fortæller, at anklagerens vidne fra Roskilde Kommune bl.a. måtte indrømme, at det var uklart om det var spildevand eller andre parametre, der kunne være årsag til den moderate tilstand i det vandløb, der skulle beskyttes.

Ole Christiansen forklarer selv, at han tvivler voldsomt på, om det i forvejen rensede spildevand fra septiktank nogensinde når det målsatte vandløb. Først skal vandet flere hundrede meter igennem et drænrør, der fungerer som en si, og derefter løber det ud i en mose, der løber videre ud i en ny mose, der fortsætter gennem et vandløb og først derefter kommer det ud i det målsatte vandløb. Dertil kom det frem under retsmødet, at det målsatte vandløb heller ikke var vurderet mht. kemi, planter eller fisk, hvilket forsvaret lagde vægt på.

Peter Kiær glæder sig til at nærlæse dommen, og udtaler: ”Det her kan være det vendepunkt, vi længe har ventet på. Jeg har tidligere talt både med Miljø – og Fødevareministeren og utallige politikere om kommunernes mange ulovlige påbud om spildevandsrensning, og der er ikke sket de nødvendige ændringer politisk. Så dette demonstrerer desværre, at hvis vi skal opnå en retfærdig behandling, så skal vi gå til domstolene, hvilket burde være unødvendigt. Derfor håber vi, at denne dom kan danne præcedens for de mange borgere i det åbne land med lignende påbud og politianmeldelser hængende over hovedet”.

Ole Christiansens advokat, Gert Lund fra advokatfirmaet Interlex udtaler, at han er meget glad for frifindelsen, men har ikke yderligere bemærkninger, før han har haft lejlighed til at nærlæse dommen, og afventer samtidig, hvorvidt dommen mod forventning ankes af anklagemyndigheden.