- for miljø og mennesker

Høringer/følgegrupper, Myndigheder - beskeder til

Klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet

Klage indsendt til Miljø- og Fødevareklagenævnet den 9. juli 2021 over Vordingborg Kommunes miljørapport over spildevandsplan 2021-2032

Bilag 0 Klage over Vordingborg Kommunes vedtagne spildevandsplan 2021-2032

Bilag 1 Miljørapport til Spildevandsplan 2021-2032

Bilag 2 Høringssvar til Miljørapport til Spildevandsplan 2021-2032

Bilag 3 Bemærkninger til notat fra Fair Spildevand den 31. maj 2021

Miljø- og Fødevareklagenævnet svar fra 2022-11-30 Udsættelse af svar på klage

 

Leave a Reply