- for miljø og mennesker

Notater

Notat om renseklasser

Renseklasser blev “opfundet” i 1997. Altså et tiltag da Svend Auken var miljøminister.
Hvad begrundelsen bygger på, har vi ikke kunne afklare. Men efter Vandrammedirektivet blev det juridiske grundlag for vores vandplanlægning (sammen med Miljbeskyttelsesloven), har renseklasser mistet sin betydning som grundlag for påbud overfor borgerne.

En kommune er opdelt i forskellige renseklasser. Det kan variere meget, måske fra 20-75 % af kommunens samlede areal.

Renseklassen afhænger af det vandområde som spildevandet ledes til, kan der stå i en kommunes spildevandsplan.
Men hvis en ejendom overholder kravene omtalt i § 35 i spildevandsbekendtgørelsen må krav til renseklasse bortfalde, da ejendommens spildevand ingen indflydelse har på det vandområde hvor den økologiske tilstand ønskes forbedret.

Et påbud fra kommunen vil således være i konflikt med proportionalitetsprincippet og ”forureneren betaler princippet”

Se yderligere