Retssager

Ole Christiansen frikendt: Sådan lyder dommen

Ole Christiansen, som var anklaget for ikke at opfylde påbud om forbedret spildevandsrensning blev frikendt ved Retten i Roskilde den 21. november 2017. Nu står det klart, hvad rettens begrundelse og afgørelse er baseret på. Der er 14 dages ankefrist, så anklagemyndigheden kan stadig nå at anke sagen.

Helt centralt fremgår det af afsnittet ”Rettens begrundelse og afgørelse” i dommen, at:

”[…]Herefter, og da det fremgår af miljøministeriets høringsnotat fra december 2011, at statens overvågningsprogram ikke kan erstatte behovet for konkret dokumentation, findes der under de foreliggende omstændigheder ikke at være dokumentation for, at det er spildevand, der har forurenet Syvbækken i et omfang, der gør, at miljømålet for vandområdet ikke er opfyldt. Betingelsen i spildevandsbekendtgørelsens § 35, stk. 1, nr. 3, for at meddele påbud om forbedret spildevandsafledning er herefter ikke opfyldt, hvorfor tiltalte frifindes.[…]”

Talsmand for Fair Spildevand, Peter Kiær, udtaler i den forbindelse: ”Det er dét vi hele tiden har sagt. Kommunerne skal lave en konkret vurdering. Vi vil gerne opfylde moderne og tidssvarende krav ift. belastning af natur og miljø, men vi vil ikke lave formålsløse renseløsninger, der kan koste i størrelsesorden 100.000 kroner”.

Peter Kiær forklarer efterfølgende, at dommen er logisk, når man læser spildevandsbekendtgørelsens § 35, og dommen selvfølgelig samtidig er banebrydende, fordi dommen sætter de rigtige standarder for kommunernes fremtidige arbejde.

Afslutningsvis lyder det fra Peter Kiær: ”Der er mange årsager til, at vandløbene ikke opfylder de meget høje målsætninger, men mekanisk renset spildevand er ikke dér, man bør starte, i kampen for forbedret tilstande i de danske vandløb”.