Om foreningen

I landsforeningen ”Fair Spildevand” arbejder vi for, at håndteringen af husspildevand fra spredt bebyggelse i det åbne land, sker med henblik på at begrænse spild af ressourcer mest muligt.

Faktisk anser vi ikke husspildevand som et affaldsprodukt, men mere som en ressource, hvis næringsstoffer kan inddrages i den cirkulære økonomi.
Eventuelle indgreb skal altid overholde proportionalitetsprincippet.

Vi vil “kigge forvaltningerne over skulderen” og sikre at useriøse forslag – og spildevands-projekter ikke går upåtalt og uudfordret igennem offentligheds – og godkendelses processen!

Som landdækkende forening vil vi arbejde på at blive hørings-berettigede i landets kommuner, regioner og statens planer og projekter.

Vi vil også arbejde på at blive repræsenteret i “lokale vandråd” og ad den vej få indflydelse på indsats-områder og indsats-planer.

Vi er “medlemsdrevet” og vi opfordre dig til at blive medlem og dele dine kompetanceområder med os, vi søger assistance inden for stort set alle faglige og praktiske arbejdsområder

Vi er stiftet 5. januar 2017 og arbejder hårdt på at komme fra land som “græsrodsbevægelse” og via et solidt medlem – og økonomisk grundlag blive en stærk modspiller til de kommunale administrationer i Danmark

Bestyrelsen og de øvrige i staben er ulønnede og kontingentet skal kun dække omkostninger alle medlemmer har fordel af.

Som medlem vil du blive en del af del fællesskabet og få adgang til:

  • Den fælles viden og  de erfaringer medlemmerne ligger inden med landet over.
  • Teknisk og faglig rådgivning
  • Juridisk støtte
  • Dokumentskabeloner til indsigelser m.m.

Medlemskontingent : 365,00 Kr.