- for miljø og mennesker

Myndigheder - beskeder fra, Spildevandsfakta

Overløb år 2014 til 2019 pr kommune mv.

Mange opgørelser over overløb mv og 1 time og 39 min. udvalgsmøde:
En oversigt over, hvor der udledes helt eller delvist urenset spildevand fordelt på kommuner år:

Leave a Reply