Straffesagerne ruller også i Roskilde

Posted on

Ole Christiansen, bestyrelsesmedlem i Fair Spildevand, er blevet indkaldt til retsmøde i sagen om manglende spildevandsrensning på hans gård i Roskilde. Han ser frem til at få sin sag for retten, men mener ikke, at Roskilde Kommune tager sagen alvorligt, når de afsætter én time til retsmødet. (mere…)

Fair Spildevand: ”Slagelse-modellen” er død

Posted on

Slagelse kommune, som ellers ville gå foran i kampen for konkrete målinger af spildevands påvirkning i vandløbene, har på baggrund af en ny rapport fra Orbicon vedtaget en model, hvor ejendomme i en 750 meters grænse til såkaldte røde vandløb nu står til påbud. Bestyrelsesmedlem i Fair Spildevand, Peter Kiær, frygter at forslaget om konkrete målinger er blevet erstattet af en ny ”skrivebordsmodel”, der gør det nemt for kommunen at administrere, men ødelægger retssikkerheden for borgerne. (mere…)

Har forvaltningen overtaget magten i Tønder

Posted on

Mogens Lund Thomsen skriver den 9/5-2017

Har politikerne i Tønder overhovedet noget at skulle have sagt – eller har
forvaltningen overtaget magten?

 

Teknisk forvaltning fortsætter med at fastholde deres påbud om bedre spildevandsrensning i det åbne land
med store økonomiske konsekvenser for de berørte borgere.
(mere…)

Advarsel til borgere i Tønder

Posted on

Du er også ramt af et påbud om bedre spildevandsrensning fra Tønder Kommune.

Og synes du, det er helt urimeligt?

Så fortvivl ikke. Faktisk er vi mange rundt om i Danmarks åbne land, der siger stop til vanviddet.

Og derfor har vi dannet en forening – Fair Spildevand.

Ideen er, at vi står stærkest sammen. Både over for politikerne og medierne.

Men fordelene er mange. Blandt andet giver det høringsret i spildevandssager.

Foreningen blev stiftet den 11. januar 2017 og der kan læses mere på www.fairspildevand.dk og på facebook.

Email:  kontakt@fairspildevand

Eller kontakt Mogens Thomsen, Løgumkloster på tlf. 20112331 eller

Email:  btmt@live.dk