Myndigheder - møde med

Peter Kiær fra Fair Spildevand skal til møde med ministeren

Af Tine Lyng, cand.comm.

Peter Kiær, bestyrelsesmedlem i Fair Spildevand skal til møde med miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen i dag den 31. marts 2017 med budskabet om, at borgerne nægter at investere i et minirensningsanlæg til op imod 100.000 kroner, når de i forvejen har et lovligt anlæg.

Peter Kiær, bestyrelsesmedlem i Fair Spildevand, skal til møde med miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen i dag den 31. marts med budskabet om, at borgerne i det åbne land ønsker fair behandling i en tid, hvor kommunerne kommer med massepåbud uden at undersøge de enkelte sager.

Jeg tager mødet som udtryk for, at vores synspunkter er ved at blive hørt inde på Slotsholmen”, siger Peter Kiær og fortsætter: ”Det er hamrende uacceptabelt, at almindelige borgere skal udsættes for at investere i et minrensningsanlæg til op imod 100.000 kroner, når de i forvejen har et lovligt anlæg”.

Fair Spildevand stiller krav om Fair behandling, en konkret vurdering og mindst indgribende middel, hvis der endelig skal vælges en renseløsning.

Vi skal ikke sætte noget i gang før end at myndighederne har løftet bevisbyrden om, at det er spildevand, der er årsag til at vandløbene ikke når miljømål”, siger Peter Kiær med henvisning til, at mange vandløb slet ikke er tilstrækkeligt undersøgt efter vandplanerne.

Her ud over er det unægtelig helt i skoven at kræve noget som helst, når vi fortsat ikke ved om der er vandløb, der skal tages ud af vandplanerne”, påpeger Peter Kiær fordi vandrådenes arbejde for perioden 2016-2021 dårligt nok er påbegyndt og målsætningen netop er at få vurderet om cirka halvdelen af vandløbene skal udgå af vandplanerne.

Peter Kiær forventer at få nogle klare signaler og indrømmelser fra ministeren på spildevandsområdet, så de berørte borgere undgår den unødvendige milliardregning som staten i øjeblikket ser ud til at ville udstede.

Jeg forventer, at ministeren vil tage almindelige menneskers liv langt mere alvorligt fremfor nogle urealistiske beregninger foretaget fra et skrivebord på Slotsholmen”.