- for miljø og mennesker

Høringer/følgegrupper, Myndigheder - beskeder til

Vandområdeplaner

COWI og NIRAS rapporten med kommentarer 2023-03-22
Alle kommentarer på dansk alene 2023-03-22

Second opinion fase II 2 questions to the expert from Fair Spildevand 2023-03-16

Happy news about nitrogen to second opinion GB DK
Lack of authority behind water area plans GB DK

I forbindelse med Forlig om grøn omstilling af landbruget fra oktober 2021 (Landbrugspakken) blev det vedtaget, at oprette et kommissorium-for-second-opinion der skal se på det faglige grundlag for kvælstofindsatsen med Finansministeriet som tovholder.

Cowi har fået til opgave at lave en rapport til fase 1, hvor Fair Spildevand har bidraget med følgende: Det glade budskab – kvælstof mere ven end fjende. maj 2022

SO fase I – COWI-rapport DK

Høringssvar til de endelige vandområdeplaner for 2021-2027 2022-06-15

Forslag til Vandområdeplan 2021-2027

Hoeringssvar til vaesentlige vandforvaltningsmaessige opgaver 2021-27 2020-09-06

Grundlæggende begreber for vandområdeplaner og spildevandsbehandling 2020-05-04

Den 22. juli 2019 har Fair Spildevand indsendt høringssvar til “Arbejdsprogram til vandområdeplanerne 2021-2027“.  Alle høringssvar

Deadline var den 21. juni 2019, men vi fik dispensation til at aflevere senest den 5. august.

Hovedbudskabet er flere, med ved at flytte fokus fra landbruget til selve spildevandshåndteringen kan vi nå meget længere uden at bruge flere ressourcer.

Vi kunne starte med at ændre opfattelsen af spildevand til at være “Vand med næringsstoffer”.

Konklusion fra vores høringssvar

Konklusion

Der er så mange indicier på, at kvælstof ikke er årsag til miljøproblemer i det marine miljø, at Fair Spildevand kraftigt opfordrer til, at al vandområdeplanlægning indstilles, indtil det både kan verificeres og falsificeres, at ekstra (nitrat)kvælstof udledt fra danske landområder er et miljøproblem. Vel og mærke ikke ved modelberegninger, men ved fuldskalaforsøg i virkeligheden. Vi mener simpelthen, at den nuværende opfattelse af kvælstof (N) strider imod naturlovene.

Ved at ændre opfattelsen af spildevand til at være ”Vand med næringsstoffer” kan mantraet ”Cirkulær økonomi” meget nemmere implementeres.

Spildevand skal ikke gemmes væk i kloakrør over lange strækninger, der gør det utilgængeligt for bakterier og mikroorganismer. Spildevandsrensning skal ske så tæt på forureningskilden som muligt og derfor mere decentralt, end vi gør i dag. Se læserbrevet ”Møgvand i rør – er vi skøre” og øvrig forklaring HER

Hele høringssvaret

Bilag 1 Udfordringen ved tekniske renseanlæg

Bilag 2 Spis bare salat og drik vand til – Bonnevie 1986

Bilag 3 Sammenligning af rensefilosofier omkring spildevand Til Vordingborg Kommune 2016 med løbende korrektioner til dags dato.

Marin eutrofiering Gunni Ærtebjerg fra 1960 til 2018 Slettet fra sitet “Vand & Jord”

Jakob Ellemann opfordrer myndighederne til, at alle med interesse i planerne deltager i processen. Se specielt den gult markerede tekst.

Lea Wermelin opfordre også til at alle interessergrupper inddrages Arbejdsprogram for VP3 med forord. Se det med gult markerede.

Bilag 1 – Referat fra Blåt Fremdriftsforum 13. december 2019

Kommissorium for Faglig Referencegruppe

Kommissorium for Blåt Fremdriftsforum

 

Korrespondance med Miljøstyrelse og Miljøministerium:

Svar til Fair Spildevand på tre henvendelser til Miljøstyrelsen (MST Id nr._ 4884177)  2022-03-29

Udpegning af kloakoplande Henrik Hagen Olsen Korrespondance september 2021 til august 2020

Er det bedste for miljøet at udfase Miljøstyrelsen 2020-11-05

Her går det godt fru kammerherrerinde – Blåt Fremdriftsforums møde 2020-05-06

 

Recovery of Danish Coastal Ecosystems kopi

Recovery of Danish Coastal Ecosystems – Dansk udgave

Fysiske og_kemiske_kvalitetselementer AU 2019
Projektbeskrivelse

Referencetilfoersler_af_kvaelstof Timmermann 2020-01-06

udgivet første gang  4. maj 2020 kl. 16:07