- for miljø og mennesker

Myndigheder - beskeder til

Opsang til anklagemyndigheden

86 % af straffesagerne vindes af anklagemyndigheden.

Myndigheden har eneansvar for, at sigtedes rettigheder bliver varetaget.
Det fordrer en grundig efterforskning – gerne på åstedet – hvor sigtedes forklaringer og synspunkter inddrages på lige fod med anmelderen. Først herefter kan der rejses, tiltale hvis gældende lovgivning beviseligt er overtrådt.
Ved denne fremgangsmåde vil en hel del anmeldte sager kunne frafaldes og de overbebyrdede domstole vil blive aflastet.

Når kommunerne udsender politianmeldelser til vores medlemmer i Fair Spildevand oplever vi en skandaløst svigt i måden politiet efterforsker kommunens anmeldelser.
Alt fra kommunernes side bliver taget for gode varer og er man ikke tilsluttet det offentlige kloaknet er man pr. definition en forbryder.

Slår man en ældre dame ned på gaden og stjæler hendes taske bliver man afhørt omkring hændelsesforløbet. Er man ikke tilsluttet det offentlige kloaknet er man pr. definition en forbryder og en traditionel efterforskning ignoreres. Derfor har Fair Spildevand indsendt en opsang til Anklagemyndigheden den 18. maj 2020, hvor etaten får læst teksten.

Svar fra anklagemyndigheden den 2. juli 2022

Interessante link i svaret:

  1. Vi arbejder for retfærdighed
  2. Samarbejdet med særmyndigheder i særlovssager
  3. Behandling af sager om overtrædelse af miljølovgivningen
    historisk
    gældende 
  4. Klage over politiets efterforskning

I disse år pådrager det danske retsvæsen sig nogle gevaldige skrammer. Dommerne er ofte meget famlende når argumenterne i miljøsager bliver fremført i retssalene. Der er hverken hoved eller hale i mange domsafsigelser. Så fra den kant tror jeg ikke, at Miljøministeriet vil være savnet.

Baggrund for ovenstående citat: Decimer eller nedlæg Miljøministeriet 

 

 

Leave a Reply